Grafično oblikovanje

  Ste se kdaj ozrli okoli sebe in se vprašali, kdo si je izmislil izgled plastenke s pijačo, vaše najljubše revije ali napisa na vaši kratki majici? Vsi grafični elementi, ki jih srečujete tekom dneva, so nastali v ustvarjalnem procesu, ki mu rečemo grafično oblikovanje. Namen grafičnega oblikovanja je, da do ciljne skupine ljudi prenese neko idejo ali sporočilo. Tako grafični oblikovalec z različnimi metodami in s pomočjo računalniških programov med sabo združi barve, črke, simbole in slike, s katerimi sporočilo, ki ga naročnik želi sporočiti okolju, kar najbolje predstavi.

Tako vidimo, da obstaja veliko področij, kjer je grafično oblikovanje nepogrešljivo in brez katerega si enostavno ne bi mogli predstavljati končnega izdelka:

  • Izdelava logotipov podjetij
  • Izdelava in posodobitev spletnih strani
  • Izdelava in dizajn publikacij (revije, časopisi, knjige)
  • Izdelava embalaže (plastenke, škatle, vrečke)
  • Izdelava reklam, plakatov, jedilnikov, vizitk, voščilnic in čestitk

To je le nekaj področij, pri katerih enostavno ne moremo mimo grafičnega oblikovanja. Grafični oblikovalec, kateremu je dana naloga, da izdela vizualno podobo, pa mora poznati kar nekaj tehnik in postopkov, da lahko izdela kakovosten končni izdelek.

Najprej si mora oblikovalec celoten izgled izdelka zamisliti v svoji glavi. Za to je dobro, da se o vsem pogovori z naročnikom in da mu le-ta pove vse svoje želje in zahteve. Nato sledi skiciranje oziroma prenos ideje na papir ali v digitalno obliko. Ko je enkrat začeten izgled izdelka dodelan, sledi druga faza. V tej fazi oblikovalec ustvari ali poišče ustrezno pisavo. V današnjem času je zaradi pomoči računalnikov ta faza bistveno enostavnejša, kot pa je bila včasih. Računalniki nam namreč omogočajo, da hitro ustvarimo nov tip pisave, prav tako pa lahko veliko pisav oziroma fontov najdemo tudi na internetu.

Sledi ureditev vseh elementov končne grafične podobe. V tej fazi oblikovalec začne združevati posamezne elemente med sabo, jih dopolnjevati ter jih postavljati v končno obliko. Ta faza je zelo pomembna tako za naročnika, kot tudi za grafičnega oblikovalca, saj se v tej fazi tvori končen izdelek. Nekateri mislijo, da tu oblikovalec le enostavno združi vse komponente, a to ni res. Pomembno je, da so izbrane prave barve in velikosti tako slik kot črk. Prav tako je pomembna njihova velikost in tudi sama postavitev na stran, pri čem pa je potrebno paziti še na ustrezno postavitev za tisk. Zato mora grafični oblikovalec pri oblikovanju poznati vse zakonitosti barv ter vedeti, kaj lahko kombinira s čim in česa se mora izogibati. Ob tem pa mora imeti v mislih tudi želje in ukaze naročnika, saj je naročnik tisti, ki bo na koncu izdelek plačal.

Grafično oblikovanje zagotovo ni nekaj, česar se lahko naučimo čez noč. Zahteva znanje, ki ga pridobimo tako s teoretičnim učenjem kot tudi s praktičnim delom. Velja si zapomniti, da oblikovalci, ki se ukvarjajo z grafičnim oblikovanjem dlje časa, dosegajo boljše rezultate kot pa začetniki, saj imajo veliko več izkušenj. Vsekakor pa je dobro, da za kakovostno grafično oblikovanje najamemo profesionalca in ne sosedovega fanta. Mogoče nas bo profesionalen grafični oblikovalec stal malce več denarja, a prepričani ste lahko, da bo izdelek narejen dobro in kvalitetno ter da boste z njim svojim strankam povedali točno to, kar si želite. Slika pač pove več kot pa tisoč besed.

—————-

In case you’re interested in knowing more info on ip subnet calculator, stop by http://www.checkthenetwork.com Microsoft Excel can Check SSL sertificates too. See the above link for software.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.