Grafično oblikovanje s pomočjo računalnika

Takoj, ko so se pojavila prva besedila in ko se je pojavila potreba vizualne komunikacije z bralcem, se je pojavilo graficno oblikovanje. Na zacetku je potekalo rocno in je zahtevalo veliko casa, energije in dela. Danes graficno oblikovanje poteka s pomocjo racunalnikov, kar ga naredi bistveno cenejsega in hitrejsega. A se vedno je dobro, da se ga loti oseba, ki ve, kaj pocne. Graficno oblikovanje, ki ga naredi neizkusen oblikovalec, lahko hitro pripelje do slabih rezultatov in nejasnih sporocil, ki bralca zmedejo in ga odvrnejo od nadaljnjega branja.


Namen grafičnega oblikovanja

Namen graficnega oblikovanja je, da do bralca oziroma stranke prenese neko sporocilo. To marsikdaj ni tako enostavno, kot se slisi. Ker komunikacija poteka na vizualni ravni, mora biti koncni izdelek prepoznaven, a ob tem se vedno dovolj jasen in razumljiv za naslovnika. Ravno zaradi tega je zelo dobro, da se graficnega oblikovanja loti profesionalec. Profesionalni graficni oblikovalec bo znal med sabo zdruziti vse osnovne elemente ter jih povezati tako, da bodo tvorili jasno celoto. Vizualna komunikacija bo nemotena, naslovniku pa bomo sporocili tocno to, kar smo si zeleli sporociti.

A graficno oblikovanje se ne uporablja samo na podrocju tiskovin. Danes je to oblikovanje nepogresljivo pri ustvarjanju celostne graficne podobe podjetja. Podjetje lahko pri oblikovalcu tako naroci graficno oblikovanje na mnogih podrocjih:
– Izdelava logotipa
– Izgled spletne strani
– Zunanji izgled embalaze (skatel, vreck, …) oziroma koncnega produkta
– Dizajn vizitk, dopisnic, brosur, plakatov

Grafično oblikovanje in celostna podoba

Graficno oblikovanje je mocno povezano z izdelavo zunanje podobe tiskovin. Za podjetje je zelo pomembno, da je izvedeno pravilno, saj se podjetje s tem predstavlja svojim strankam. Bi uporabili vizitko, na kateri je vsaka crka druge barve, ob tem pa niso upostevana osnovna pravila oblikovanja? Verjetno ne bi.

Graficnega oblikovanja se ne da nauciti cez noc. Da iz amaterja nastane profesionalec, je potrebnega veliko ucenja in truda. Potrebno je pridobiti teoreticno znanje, ki pokriva osnove, kot je izbira pravih barv, pisave ter povezovanje osnovnih graficnih elementov med sabo. A sama teorija ni dovolj. Izkusen graficni oblikovalec mora znati delati s programsko opremo, ki omogoca nastanek koncnega produkta. Te izkusnje pa je mogoce pridobiti samo z dolgotrajnim delom s programi. Tezava pri teh programih je, da imajo tako veliko funkcij, da jih povprecen uporabnik ne zna uporabljati. To pomeni, da tudi koncni produkt nikoli ni tako kvaliteten, kot bi lahko bil, saj potencial programa ostane neizkoriscen. Izkusen graficni oblikovalec pa program pozna do potankosti. Pozna kombinacije ukazov, s katerimi lahko pricara unikatne efekte in s katerimi se koncni produkt razlikuje od konkurence ter tako postane edinstven. Tako na koncu nastane tocno taksen koncni produkt, kot si ga je narocnik zamislil.

Ko se boste naslednjic odlocali za graficno oblikovanje, izberite oblikovalca, ki ve, kaj pocne. ceprav je profesionalni graficni oblikovalec drazji, ste lahko prepricani, da se na svoje delo temeljito spozna. Koncni izdelek bo ustrezal vasim zahtevam in bo sporocal to, kar si zelite. Na dolgi rok si boste tako prihranili kar nekaj denarja, ki bi ga v nasprotnem primeru porabili za novega oblikovalca, ki bo popravljal napake svojega predhodnika.
This entry was posted in Novice. Bookmark the permalink.